Wachtwoord vergeten

Over leersupervisie

Wat is leersupervisie
Gedurende een periode van ongeveer een jaar geeft u supervisie aan twee supervisanten (per persoon minimaal 10 seperate supervisiesessies) onder supervisie (minimaals 8 sessies) van een NVP-leersupervisor. Deze hebben een BIG-registratie als psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater, of zijn in opleiding voor één van deze beroepen.

  • U kunt met leersupervisie beginnen als u minimaal 2 dagdelen van de supervisorencursus heeft gevolgd. Leersupervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot NVP-supervisor.
  • Met het leersupervisietraject, d.w.z. de supervisie onder supervisie van een NVP-leersupervisor, kunt u beginnen als u minimaal twee dagdelen van de cursus heeft gevolgd. Hiervoor gelden aparte criteria.  Er wordt hierbij een contract leersupervisie opgesteld. Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.

Overige voorwaarden

  • Naast het met een positief resultaat afsluiten van een door de commissie Supervisoren Psychotherapie erkende supervisorencursus en het leersupervisietraject dient u het moment dat u een verzoek indient voor registratie als NVP-supervisor minimaal 5 jaar ingeschreven te zijn in het BIG-register Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater
  • Er mag geen sprake zijn van een tuchtrechtelijke sanctie van een berisping of zwaarder, opgelegd door een tuchtcollege.
  • Tevens dient u minimaal (gemiddeld) 8 uur van uw werkzaamheden per week te besteden aan de psychotherapeutische behandeling van cliënten/ cliëntsystemen.

NVP-supervisoren die (op afzienbare termijn) niet langer kunnen voldoen aan de gestelde vereisten (zoals BIG-registratie), starten geen nieuwe supervisie c.q. geven dit tijdig door aan hun supervisant(en) én de commissie Supervisoren Psychotherapie.

Nota bene: Er zijn enkele specialistische psychotherapieverenigingen die m.b.t. de eigen supervisoren eveneens uitgaan van een kwalificatie als leersupervisor. Deze leersupervisoren hebben niet altijd een registratie als NVP-leersupervisor.

Een NVP-leersupervisor kunt u hier vinden, klik bij registratie op leersupervisor. Niet alle velden hoeven te worden ingevuld.

Documenten