Wachtwoord vergeten

Voor psychiaters

  • Vrijstellingsregeling psychiaters BIG-register

Voor psychiaters die ingeschreven willen worden in het BIG-Register Psychotherapeut, geldt een vrijstellingsregeling. Psychiaters kunnen in aanmerking komen voor een psychotherapieregistratie op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de actuele eisen voor de registratie als psychotherapeut.

Dit betekent dat de registratie als psychiater niet langer dan 10 jaar geleden is gehaald en de aanvrager aan alle actuele PT-eisen voldoet zowel qua omvang en inhoud van het cursorisch als het praktijkonderwijs (zie hieronder voor de uitgebreide toelichting). Om de registratie aan te vragen dient u de volgende informatie aan te leveren

  • Een actueel CV
  • Het compleet ingevulde aanvraagformulier, inclusief de gevraagde verklaringen van gevolgde onderdelen
  • Een motivatie waarom men op dit moment de registratie tot psychotherapeut aanvraagt

De kosten van een studieadvies zijn ca. € 250,--. 

Alle verzoeken lopen via RINO Zuid in samenwerking met RINO Amsterdam.

Het formulier moet zijn voorzien van alle gevraagde bijlagen, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

  • Lidmaatschap NVP ook voor psychiaters

Op 1 januari 2018 heeft de NVP het lidmaatschap opengesteld voor psychiaters en klinisch psychologen zonder BIG-registratie psychotherapeut. De NVP wil een brede verbindende vereniging zijn voor evidence based psychotherapie zoals uitgevoerd door deze drie BIG-beroepen.

Veel psychiaters beschouwen de psychotherapie als de kern van hun vak, zo blijkt uit onderzoek. De NVP is een brede verbindende vereniging voor evidence based psychotherapie en vindt het belangrijk dat de psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zich kunnen ontwikkelen op het gebied van psychotherapie.

Allen zijn breed, multi-theoretisch opgeleid en in staat om de brede range van enkelvoudige tot en met zeer complexe psychische stoornissen te behandelen, daartoe de therapeutische relatie aan te wenden en waar nodig daarbij uiteenlopende theoretische perspectieven en methodieken benutten.

Kijk hier voor de voordelen van het NVP-lidmaatschap