Wachtwoord vergeten

Geschillencommissie

De onafhankelijke geschillencommissie doet een bindende uitspraak, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De NVP sluit zich samen met de LVVP en de NVvP aan bij de Geschillencommissie in Den Haag, waar een speciaal portaal wordt ingericht voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals.

Vrijgevestigde leden van de NVP kunnen worden aangemeld bij de geschillencommissie. Psychotherapeuten werkzaam bij kleinschalige praktijken kunnen als zij dat willen ook via de NVP aangemeld worden. Hieraan zijn voor onze leden geen extra kosten verbonden. Als er een geschil komt, zijn aan de behandeling van de klacht wel kosten verbonden. Deze zijn voor rekening van de behandelaar.

Ga hier naar het formulier Aanmelden voor de geschillencommissie (om deze pagina te openen moet u inloggen op het ledennet)

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Psychotherapeuten en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar. Indien gewenst kan ervoor worden gekozen de klacht in te dienen bij het regionaal tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten. De lid-beroepsgenoten worden op voordracht van de NVP benoemd.

Lees hier meer informatie