Wachtwoord vergeten

Het beroep psychotherapeut

Het beroep psychotherapeut is een beroep met een eigen beroepsverantwoordelijkheid, een eigen beroepscode  en publiekrechtelijk tuchtrecht.

De psychotherapeut gespecialiseerd is in het behandelen van cliënten met complexe en vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. De kracht van de psychotherapeut is de 'werkalliantie': de therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut. Onzichtbaar voor het blote oog, maar aantoonbaar effectief bij de behandeling van patiënten met zeer diverse problematiek. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. Voor de patiënt maar ook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld.

Anna Bartak is psychotherapeut, onderzoeker aan NPI en heeft een eigen praktijk. Anna geeft uitleg over het beroep van psychotherapeut: ‘je onderzoekt in de relatie met de cliënt wat er speelt, samen op zoek zijn, dat is voor mij psychotherapie.'


Unieke kenmerken

Unieke kenmerken van de psychotherapeut zijn:
- de doelgroepen: enkelvoudige en meervoudige psychische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek;
- het instrument: de therapeutische relatie;
- de behandeling: multimethodisch, doelmatig en kosteneffectief

Wat doet de NVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie maakt zich hard voor het BIG-beroep psychotherapeut en investeert in de kwaliteit van de beroepsgroep onder meer door middel van:

- een eigen beroepscode psychotherapeut;
- een beroepsprofiel met bijbehorende kerncompetenties;
- een eigen supervisorenregister;
- een eigen Kwaliteitsregister Psychotherapie.