NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. De NVP bevordert de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de verspreiding daarvan en houdt zich bezig met de kwaliteit van het vakgebied. De NVP wil bij haar leden een wetenschappelijke instelling bevorderen en kennisoverdracht stimuleren. 

NVP ACADEMY
Als hoeder van de psychotherapie gaat de NVP nu ook haar visie op de inhoud van de deskundigheidsbevordering voor de beroepsbeoefenaars van psychotherapie handen en voeten geven. Zo stimuleren we dat psychotherapie wordt uitgevoerd conform de actuele stand van de wetenschap en praktijk betreffende diagnostiek en behandeling.

Tijdschrift voor Psychotherapie
Leden van de NVP ontvangen bij het lidmaatschap het wetenschappelijke Tijdschrift voor Psychotherapie.

Wetenschapsraad
Om de verdere ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis te bevorderen heeft de NVP een eigen wetenschapsraad. De leden hebben hun sporen verdiend op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. 

Wim Trijsburgprijs
De Trijsburgprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een psychotherapeut die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van psychotherapie en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld.

Overig 
Daarnaast participeert de NVP in richtlijncommissies, neemt deel aan wetenschappelijke fora en behandelinhoudelijke commissies ondersteunt het hoogleraarschap psychotherapie. 

Wim Trijsburgprijs
De Trijsburgprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een psychotherapeut die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van psychotherapie en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. Om voor de prijs in aanmerking te komen kijkt de jury of de onderzoeker:

 • zich afgelopen vier jaar hebben bezig heeft gehouden met kwantitatief en kwalitatief psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming, dat bovendien relevant is in de psychotherapeutische praktijk;
 • met het onderzoek verbinding heeft gemaakt tussen praktijk, theorie en wetenschap;
 • onderzoek gedaan heeft dat uitnodigt naar verbreding van het vak psychotherapie;
 • onderzoeksresultaten uitgedragen heeft (nationale en internationale presentaties en publicaties).

De prijs is vernoemd naar Wim Trijsburg (1948 - 2007†), hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences. Hij was bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam.

De prijs ging eerder onder meer naar:

[PLACEHOLDER_HIDE]
 • 17-02-2022
  Factsheet Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen
 • 08-12-2021
  Factsheet Groepstherapie bij volwassenen

  Deze factsheet geeft een omschrijving van groepspsychotherapie. Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke van de groepspsychotherapieën voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. En of deze interventies effectiever of goedkoper zijn dan individuele behandeling of ongeveer even effectief en/of even duur

 • 03-12-2019
  Factsheet Psychodynamische Psychotherapie

  Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt deze factsheet het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke psychodynamische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. 

 • 03-12-2019
  Factsheet Systeemtherapie

  Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt deze factsheet een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij specifieke (DSM- geclassificeerde) psychische stoornissen en bij andere problematiek die vaak gepaard gaat met psychische problemen, zoals relatieproblemen. 

 • 06-05-2019
  Rapport Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie

  De stand van zaken in wetenschap en praktijk met betrekking tot het effect van systeemtherapie, oftewel relatie- en gezinstherapie

[PLACEHOLDER_HIDE]