Wachtwoord vergeten

IGJ en NZa pakken lange wachttijden ggz aan

IGJ en NZa pakken lange wachttijden ggz aan 05-06-2018

Het geduld van de Tweede Kamer met de aanpak van de lange wachttijden in de ggz raakt op. VVD en CDA vinden het tijd dat de Inspectie en de NZa hard ingrijpen. Staatssecretaris Blokhuis van VWS geeft de toezichthouders vrij baan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan veel strikter handhavend optreden tegen zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onvoldoende werk maken van het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS aangekondigd in het Kamerdebat over de ggz op 31 mei.

Wachttijden ggz aanleveren bij Vektis
Wat gaan de NZa en de IGJ concreet doen? Een belangrijk punt is de plicht sinds 1 januari 2017 om gegevens over wachttijden aan te leveren bij Vektis. Circa 30 procent van de ggz-aanbieders doet dat niet. Zij kunnen een dezer een brief van de NZa verwachten. Daarin zegt de NZa ervan uit te gaan dat ze dat voor 10 juni wel doen. Zo niet, dan gaat de NZa handhaven. Ook vrijgevestigde psychiaters en psychologen krijgen die brief. Blokhuis vertelde dat hij voor het Kamerdebat de grootste ggz-aanbieder van Nederland, Parnassia, heeft overgehaald om mee te gaan doen. Daarmee komt het percentage aanbieders dat wel gegevens aanlevert bij Vektis op 80 procent.

NZa controleert zorgverzekeraars op zorgplicht
De NZa richt haar pijlen ook op zorgverzekeraars. De NZa brengt in kaart in hoeverre ze voldoen aan de zorgplicht. Kopen ze wel voldoende zorg in? De NZa kijkt met name kritisch naar niet-gehonoreerde onderbouwde aanvragen van ggz-aanbieders voor het leveren van zorg bovenop hun omzetplafond. Er is immers 288 miljoen euro overgebleven bij de zorginkoop in 2015 en 2017. Dat bedrag is beschikbaar voor financiële knelpunten, stelt Blokhuis. ‘Als er aantoonbaar extra behoefte is aan ggz in een regio, is één plus één twee.’ Dan moeten zorgverzekeraars dus over de brug komen en bij contracteren.

IGJ en NZa samen op inspectie
Blokhuis brengt ook de IGJ in stelling. Na de tussenrapportage van de NZa in april heeft hij de IGJ aangesproken om lange wachttijden te zien als een aspect van kwaliteit. De IGJ zal met name langs gaan bij ggz-aanbieders waar de wachttijden de spuigaten uitlopen. Ook ggz-aanbieders die geen gegevens over wachttijden aanleveren bij Vektis kunnen een bezoek verwachten. De Inspectie bekijkt bij een bezoek of ggz-aanbieders wachtenden wel doorverwijzen naar andere ggz-aanbieders. De IGJ put ook uit het advies van KPMG over de wachtlijstaanpak. De toezichthouders IGJ en de NZa delen hun informatie en gaan ook samen op inspectie.

Bron: Zorgvisie

Lees hier: IGz en NZa pakken wachttijden aan

Lees hier: Lange wachttijden GGz zijn een schande« Terug naar overzicht