Wachtwoord vergeten

Nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten

Nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten 19-04-2018

De NVP heeft een nieuwe Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. Deze geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten. Leden van de NVP ontvangen de uitgave rond 2 mei per post. De nieuwe beroepscode betreft een actualisatie van de code uit 2007. Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

Aanpassingen
Bij de actualisering zijn de structuur en tekstonderdelen van de code uit 2007 als kader gebruikt en waar nodig zijn formuleringen aangepast en verhelderd. Daarnaast zijn aanvullingen opgenomen op grond van relevante nieuwe wetgeving en (tucht)rechtspraak.
Tevens is het aantal bijlagen uitgebreid met zaken waarover relatief vaak klachten bij tuchtcolleges worden ingediend en waarover we vaak vragen krijgen van onze leden. In de bijlagen staat beknopt en helder uiteengezet wat de relevante wetgeving voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld bij onderwerpen als geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking, gezag bij minderjarigen en toestemmingsvereiste bij minderjarigen.

Onmisbaar
De beroepscode is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Onder beroepsmatig handelen wordt hier niet alleen verstaan het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden van de psychotherapeut in die hoedanigheid.

Commissie
De code is geactualiseerd door een subcommissie van de NVP-commissie Beroepsethiek, bestaande uit

  • Leo de Nobel (voorzitter)
  • Elleke Berkvens
  • Henk Jan Dalewijk
  • Lidwien Geertjens
  • Monique Buitenhuis (beleidsmedewerker NVP)

Lees hier de Beroepscode voor Psychotherapeuten 2018

 

Heeft u vragen over de beroepscode? Dan kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker NVP: m.buitenhuis@psychotherapie.nl, tel 030-251 01 61.

 « Terug naar overzicht