Wachtwoord vergeten

Wachtlijsten psychische zorg ook na deadline te lang

Wachtlijsten psychische zorg ook na deadline te lang 12-04-2018

Het gaat niet lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor 1 juli van dit jaar weg te werken. Die boodschap geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het kabinet. Staatssecretaris Blokhuis is "zeer teleurgesteld" over de nog altijd te lange wachtlijsten voor psychische hulp.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben vorig jaar landelijke afspraken gemaakt om de wachttijden voor behandelingen terug te dringen, zodat patiënten op tijd passende zorg krijgen. Zowel voormalig minister Schippers als de huidige staatssecretaris Blokhuis beloofde dat dit voor 1 juli 2018 zou lukken. De NZa controleert of dit ook werkelijk gebeurt. Voor een aantal diagnoses is nu al duidelijk dat de afgesproken normen voor die tijd niet worden gehaald, schrijft de NZa. Zo is de wachttijd voor de behandeling van autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen nog altijd boven de norm van 14 weken.

Verschillen per regio groot
De wachttijdenproblematiek is complex en de problemen verschillen sterk per regio. In de basis-ggz (lichtere psychische klachten) zijn de wachttijden het langst in Midden-IJssel en Flevoland. In de gespecialiseerde ggz (zwaardere zorg) moeten vooral patiënten in Midden-Holland langer dan de geldende normen wachten.

Sinds dit jaar moeten zorgaanbieders iedere maand cijfers aanleveren over hun wachtlijsten. Maar volgens de NZa doet een deel van de aanbieders dat nog altijd niet. Daarom blijft het lastig een totaalbeeld van de werkelijke wachtlijsten te geven.

Reactie Blokhuis
Staatssecretaris Blokhuis zegt dat de ggz-instellingen hem hebben verzekerd dat zij de wachttijden voor de eerste behandeling voor 1 juli van dit jaar zouden terugbrengen tot maximaal veertien weken. Blokhuis gaat alle betrokken partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de oplossing niet gemakkelijk is. "Maar ik zie echt wel dat er meer kan."

Hij wil vooral dat zorgverzekeraars eerder gaan bemiddelen voor hun verzekerden als blijkt dat die psychische zorg nodig hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet daar strenger op controleren en nalatige zorgverzekeraars zo nodig een boete geven. Ook wil dat ggz-instellingen eerder naar elkaar doorverwijzen als zij de vraag niet aankunnen. De inspectie moet er bij controlebezoeken op toezien dat zij dat ook doen en en de maximale wachttijden niet worden overschreden.

Ervaringsverhalen
In Nieuwsuur is muzikant en schrijfster Aafke Romeijn aan het woord, qua wachtlijst een ervaringsdeskundige. Ze had in 2013 acute psychische hulp nodig maar moest daar negen maanden op wachten. "Ik was suïcidaal, wilde alleen maar van het balkon springen", zegt ze. "Sommige mensen kun je niet eens een nacht door laten komen zonder hulp, laat staan maanden." Volgens Romeijn speelt het probleem van de wachtlijsten in de psychische zorg al kabinetten lang. "Steeds wordt er beterschap beloofd, maar het probleem is nog nooit opgelost." Ze zegt dat het wachten op hulp voor iemand in een crisis het zwaarste is. "Dan is een uur wachten al te lang."

Cabaretière Marjolijn van Kooten kampte jaren met een angststoornis. Ze durfde niet te reizen en kwam haar woonplaats niet of nauwelijks uit. Soms komt hulp door de lange wachtlijsten te laat. In haar voorstelling zingt Van Kooten daarover een lied. "Ik heb mensen gekend die zo lang moesten wachten, die kunnen het nu niet navertellen en hebben zelfmoord gepleegd."

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur

 

Bron en lees meer: NOS Wachtlijsten psychische zorg blijven ook na deadline te lang

Bron en lees meer: NOS: Blokhuis zwaar teleurgesteld over te lange wachtlijsten psychische hulp« Terug naar overzicht