Wachtwoord vergeten

Uitspraak van de maand maart

Uitspraak van de maand maart 29-03-2018

In de rubriek 'Uitspraak van de maand' dit keer een klacht tegen een psychotherapeut. De rapporten van de psychotherapeut in het kader van een gezinsplan rondom een kind dat uit huis geplaatst is, voldoen op essentiële onderdelen niet aan de vereiste criteria. De verweerster had zeer kritisch moeten zijn op de uitkomsten van de onderzoeken en in haar beantwoording van de onderzoeksvragen meer terughoudendheid en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Er kon niet volstaan worden met het gebruik van de psychologische vragenlijst MMPI. Ook was een ouder-kind observatie noodzakelijk. Er is een grote discrepantie tussen de levensloop van de moeder en de uitkomsten van de vragenlijsten. Verweerster had zich ervan bewust moeten zijn dat de ouders de rapportage in een procedure rondom de uithuisplaatsing van hun kind zouden gaan gebruiken.
Uitspraak: Berisping.
Datum uitspraak: 08-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
Lees hier de uitspraak

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.

 « Terug naar overzicht