Wachtwoord vergeten

Zorgaanbieders en de AVG

Zorgaanbieders en de AVG 22-03-2018

De nieuwe privacy-wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. De regels dwingen u om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van uw patiënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. De NVP zal mogelijk aansluiten bij de LVVP om leden een aanbod te doen om te voldoen aan de vereisten van de AVG. Tot die tijd kunt u hier vast veel informatie vinden.

-pdf AVG in een notendop

- pdf AVG 10 stappenplan

Nieuwe verplichtingen

Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt. In veel gevallen zult u ook verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Bestaande regels blijven gelden

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Stel uw vraag

De informatie in dit dossier is specifiek gericht op (kleine) zorgaanbieders. We breiden de informatie continu uit. Onder andere naar aanleiding van uw vragen. Dus heeft u een vraag over de AVG in de zorg? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u zich nader wilt oriënteren op de AVG, dan vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de nodige informatie. Zie vooral de hulpmiddelen voor professionals. De LVVP gaat het 10-stappenplan nader uitwerken en concretiseren voor u als vrijgevestigde ggz-professional.

 

Zorgsector heeft meeste datalekken
De invoering van de nieuwe privacywet lijkt geen overbodige luxe. Dat blijkt onder meer uit de melding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de zorgsector de meeste datalekken heeft van alle Nederlandse sectoren. Van alle meldingen die de AP binnenkreeg, kwam bijna 30 procent uit de zorgbranche. Terwijl het juist in de zorg om gevoelige persoonsgegevens gaat, waarschuwde de AP in het jaarverslag. Uit het rapport van KPMG blijkt dat 66 procent van de Nederlanders de informatie in het elektronisch patiëntendossier (epd) als extra gevoelige persoonsgegevens aanmerkt. Daarnaast vindt 63 procent informatie over de psychische gezondheid bijzonder gevoelige gegevens en merkt 48 procent genetische informatie zo aan. Een ruime meerderheid (85 procent) vindt het belangrijk dat bedrijven en overheden een boete krijgen als ze de privacy van mensen schenden.« Terug naar overzicht