Wachtwoord vergeten

Uitspraak van de maand februari

Uitspraak van de maand februari 22-02-2018

In de rubriek 'Uitspraak van de maand' dit keer een klacht tegen een arts – psychotherapeut die als hoofdbehandelaar (DBC-houder) betrokken is geweest bij de behandeling van de dochter van klager door een niet in het BIG-register geregistreerde kindertherapeute, die in de veronderstelling was dat de arts-psychotherapeut kinderpsychiater was (hetgeen reeds jaren niet meer het geval was).

Klager verwijt de arts-psychotherapeut dat:

1. hij ten tijde van de behandeling niet was gekwalificeerd;
2. geen adequaat dossier heeft gevormd en van de behandeling geen kennis heeft gegeven aan de huisarts;
3. klager als gezaghebbende ouder had moeten informeren over de behandeling en de toestemming van klager daarvoor had moeten vragen;
4. zijn beroepsgeheim heeft geschonden en 5. de diagnose ‘chronische PTSS’ onjuist is.

Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard, aan de arts-psychotherapeut de maatregel van doorhaling van de inschrijving in de BIG-registers Arts en Psychotherapeut opgelegd en, voor het geval hij zich heeft laten uitschrijven, hem het recht op wederinschrijving ontzegd.

Het Centraal Tuchtcollege is, evenals het Regionaal Tuchtcollege, van oordeel dat arts-psychotherapeut zodanig in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg heeft gehandeld dat een verdere beroepsuitoefening niet verantwoord kan worden geacht. De arts-psychotherapeut heeft geen kennis van essentiële regelgeving en heeft geen moeite gedaan de ontwikkelingen in zijn beroepsgroep en de stand van de medische wetenschap te volgen en zijn werkwijze daarop af te stemmen. Ook heeft de arts-psychotherapeut geen blijk gegeven van zelfinzicht en het vermogen te reflecteren op zijn eigen handelen. Het beroep wordt verworpen.

Uitspraak: Doorhaling
Datum uitspraak: 02-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag).
Lees hier de uitspraak

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

 

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.

 

 « Terug naar overzicht