Wachtwoord vergeten

AP start campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

AP start campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ 22-02-2018

Met de start van de campagne ‘privacy gaat iedereen wat aan’ lanceert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de website hulpbijprivacy.nl. Via deze site vindt u informatie en tools om u voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’, het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei a.s. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 « Terug naar overzicht