Wachtwoord vergeten

NVP-lidmaatschap open voor psychiaters en klinisch psychologen

NVP-lidmaatschap open voor psychiaters en klinisch psychologen 06-02-2018

Sinds 1 januari 2018 heeft de NVP het lidmaatschap opengesteld voor psychiaters en klinisch psychologen zonder BIG-registratie psychotherapeut. De NVP wil een brede verbindende vereniging zijn voor evidence based psychotherapie zoals uitgevoerd door deze drie BIG-beroepen.

In 1998 verloren de psychiaters met de invoering van de Wet BIG hun vanzelfsprekende toegang tot het BIG- beroep psychotherapeut en  konden daarmee geen lid meer worden van de NVP, die immers een vereniging voor BIG- geregistreerde psychotherapeuten is.

Maar de NVP is ook een vereniging voor psychotherapie. En daarmee dus niet alleen voor psychotherapeuten maar ook voor psychiaters en klinisch psychologen. Allen zijn breed, multi-theoretisch opgeleid en in staat om de brede range van enkelvoudige tot en met zeer complexe psychische stoornissen te behandelen, daartoe de therapeutische relatie aan te wenden en waar nodig daarbij uiteenlopende theoretische perspectieven en methodieken benutten.

Veel psychiaters beschouwen de psychotherapie als de kern van hun vak, zo blijkt uit onderzoek. Daarom vinden we het belangrijk dat ook psychiaters nu weer lid kunnen worden en zich zo verder ontwikkelen op het gebied van psychotherapie. We gaan er vanuit dat zij zich ook inschrijven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.« Terug naar overzicht