Wachtwoord vergeten

Aanmelden geschillencommissie

Aanmelden geschillencommissie 01-02-2018

Voor het kwaliteitsstatuut moet u aangeven van welke klachtenregeling u gebruik wilt maken. Vrijgevestigde leden van de NVP vallen automatisch onder de klachtenregeling van de NVP en kunnen gebruikmaken van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris van de NVP. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Daarnaast is aansluiting bij een geschillencommissie een wettelijke vereiste voor alle zelfstandig gevestigde zorgverleners.
NVP-leden die zich nog niet hebben aangemeld voor de geschillencommissie kunnen dat alsnog doen.

De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken is door de NVP opgericht samen met de LVVP en de NVvP voor vrijgevestigde BIG-geregistreerde professionals in de ggz. De regelgeving vereist dat degenen die zich hierbij aansluiten op naam worden vermeld. U kunt uw gegevens hier invullen vervolgens klikt u op ‘aanmelden’. Voor deze pagina moet u wel eerst inloggen op het ledennet. Wij zullen uw aanmelding doorgeven aan de geschillencommissie.

Kosten
Per 1 januari 2018 zijn de diensten van de Geschillencommissie btw-belast. De kosten van een geschilafhandeling zijn voortaan 21% hoger. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor geschillen die in 2017 zijn ingediend.

Over de Wkkgz
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) is het verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te stellen om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De wet verplicht daarnaast de aansluiting bij een geschillencommissie die naast klachten, ook claims kan afhandelen.

 

 

 « Terug naar overzicht