Wachtwoord vergeten

Veel geweld in de psychiatrie maar weinig aangiften

Veel geweld in de psychiatrie maar weinig aangiften 14-11-2017

Meer dan andere beroepsgroepen hebben hulpverleners in de psychiatrie te maken met fysiek geweld, soms met ernstige gevolgen. Tegelijkertijd is er juist in deze sector onduidelijkheid over hoe dit geweld afgehandeld moet worden en in welke gevallen een strafrechtelijke reactie op zijn plaats is. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van universitair hoofddocent Criminologie Joke Harte.

Slachtoffers in de psychiatrie die aangifte overwegen stuiten op een aantal knelpunten en dilemma’s. Het gevolg is dat zij vaak geen aangifte doen van deze geweldsdelicten. Onderzoekers van de afdeling Politie en Wetenschap brachten de barrières bij het doen van aangifte van geweld in de psychiatrie in kaart en keken wat de ggz, de politie en het OM kunnen doen om slachtoffers beter te ondersteunen.

Hulpverleners ervaren drempel
Alle betrokken partijen menen dat agressie en geweld tot op zekere hoogte hoort bij het werk in de psychiatrie. Maar het is onduidelijk waar de grens van het toelaatbare ligt. Bij geweld in de psychiatrie wordt vaak verondersteld, zonder dat dit nader is onderzocht, dat de patiënt door de psychiatrische stoornis niet verantwoordelijk is voor het geweld. Slachtoffers die aangifte doen bij de politie doorbreken op dat moment hun beroepsgeheim. De regels over de gronden waarop dit mag zijn streng en zo ingewikkeld dat het slachtoffer vaak afziet van het doen van aangifte. Anders dan in overige sectoren moet het slachtoffer in de psychiatrie vaak zorg blijven verlenen aan de patiënt die gewelddadig is geweest. De hulpverlener is soms bang om aangifte te doen omdat hij of zij bang is voor represailles door de patiënt. Volledige anonimiteit van het slachtoffer kan in een strafproces niet worden gegarandeerd.

Bron en lees meer: VU NL

Reactie GGZ Nederland
GGZ Nederland herkent de verschillende dilemma’s uit het onderzoek ‘Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie’ dat de Vrije Universiteit in opdracht van Politie en Wetenschap heeft uitgevoerd. De branchevereniging ziet vooral mogelijkheden voor verbeteringen in de samenwerking en communicatie tussen de ggz, politie en het OM. Leden van GGZ Nederland vinden het niet acceptabel dat er geweld wordt gepleegd tegen hun medewerkers. Er is wel degelijk een grens aan het gedrag van een patiënt. Tegelijkertijd staat de ggz voor een goede behandeling van mensen die vanwege een ernstige psychiatrische stoornis onberekenbaar of gewelddadig gedrag kunnen vertonen.

 « Terug naar overzicht