Wachtwoord vergeten

Heeft u een registratie als arts-psychotherapeut?

Heeft u een registratie als arts-psychotherapeut? 12-10-2017

Goed nieuws! De NVP heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor een soepele herregistratie-regeling voor psychotherapeuten die tevens een registratie hebben als arts en zich binnenkort moeten herregistreren als arts.
Op grond van door de NVP aangedragen praktijkvoorbeelden blijkt dat de werkzaamheden van een arts-psychotherapeut in de regel zowel het deskundigheidsgebied van de arts als die van psychotherapeut betreffen, en het ondoenlijk is om daar een scheiding in aan te brengen.

Als u kunt aantonen dat de werkzaamheden beide deskundigheidsgebieden betreffen, mag u de gewerkte uren als arts-psychotherapeut volledig gebruiken voor de herregistratie als arts. Als bewijs geldt een werkgeversverklaring, een afdruk met informatie van de eigen website of een accountantsverklaring (een eigen verklaring telt in deze niet mee) .

Het BIG-register zal hierover de volgende tekst opnemen in het Beoordelingskader:

Arts - psychotherapeut

Bent u met meer dan één basisberoep ingeschreven in het BIG-register? Bijvoorbeeld omdat u arts en psychotherapeut bent? Dan moet per beroep herregistratie worden aangevraagd. Als u als specialist geregistreerd staat hoeft u voor het betreffende beroep geen aanvraag herregistratie te doen en geldt hoofdstuk 6 van het beoordelingskader ‘Erkend specialist’.

Waarom moet ik voor twee beroepen herregistratie aanvragen?
Voor elke aanvraag voor herregistratie van het basisberoep moet worden voldaan aan de gestelde eisen voor het specifieke beroep. Bij overlap met het deskundigheidsgebied van twee beroepen mogen gewerkte uren voor beide registraties meetellen. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden in beide gevallen voldoen aan alle gestelde eisen voor herregistratie.

Verweven werkzaamheden
De werkzaamheden als arts-psychotherapeut zijn lastig te scheiden naar twee beroepen en zijn met elkaar verweven. Wanneer de arts-psychotherapeut voor de aanvraag herregistratie kan aantonen dat de werkzaamheden vallen onder het deskundigheidsgebied van beide beroepen: arts en psychotherapeut, mogen de gewerkte uren voor beide aanvragen herregistratie (voor zowel het beroep arts als psychotherapeut) meetellen. Voorwaarde is dat de gewerkte uren alleen meetellen tijdens een geldige registratie voor beide beroepen.

Op www.bigregister.nl/herregistratie vindt u per beroep bij de werkervaringseis meer informatie over bewijsstukken.

 

 

 « Terug naar overzicht