Wachtwoord vergeten

DBC’s vanaf 2018 niet meer in gebruik bij jeugd ggz

DBC’s vanaf 2018 niet meer in gebruik bij jeugd ggz 16-02-2017

De overgangsperiode voor de dbc-systematiek in de jeugd ggz loopt op 1 januari 2018 af. Hiervoor in de plaats komen nieuwe producten en prestaties met een daarbij behorende nieuwe bekostigingssystematiek en dus ook nieuwe berichtenverkeer.

Het Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht geeft richtlijnen voor aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers voor afhandeling . Meer informatie

De Handreiking Bekostiging Jeugd-ggz Inspanningsgericht ondersteunt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze. Meer informatie

Twee regiobijeenkomsten op 7 en 15 maart
GGZ Nederland, VNG en programma i-Sociaal Domein organiseren in maart twee regiobijeenkomsten over het beëindigen van de DBC-systematiek.: 7 maart in Utrecht en 15 maart in Den Bosch. De bijeenkomsten richten zich op medewerkers van gemeenten en aanbieders die zich bezighouden met inkoop, bedrijfsvoering en controle.

Aanmeldformulier Regiobijeenkomst van DBC naar uitvoeringsvariant.

Bron en lees meer: i-sociaal domein
 « Terug naar overzicht