Wachtwoord vergeten

NVP maakt klachtenregeling Wkkgz-proof

NVP maakt klachtenregeling Wkkgz-proof 25-10-2016

De NVP werkt achter de schermen om de huidige klachtenregeling Wkkgz-proof te maken. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) vervangt de kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De NVP werkt hiervoor samen met de NVGzP.

De Wkkgz verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De klachtencommissie is niet langer verplicht, maar kan wel als belangrijk tussenstation dienen om te voorkomen dat de klager snel naar een geschilleninstantie gaat.

Bij het vaststellen van de nieuwe regeling nemen we de eisen mee die binnen de Wmo en Jeugdwet worden gesteld aan een klachtenreglement, zodat vrijgevestigden werkzaam binnen de volwassenenzorg en binnen de jeugdhulp, zich kunnen aansluiten bij deze klachtenregeling.

Geschillencommissie
De nieuwe wet geeft ook aan dat er een geschillencommissie moet komen die, naast klachten, ook claims zal afhandelen. De NVP in samenwerking met de LVVP en de NVvP bezig om een geschillencommissie op te richten voor vrijgevestigde  BIG-geregistreerde ggz-aanbieders. Vrijgevestigde leden van de NVP kunnen hier gebruik van maken.

Overgangsjaar 2016
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is op 1 januari 2016 in werking getreden. Zorgaanbieders hebben een jaar de tijd om te gaan voldoen aan verschillende eisen in de wet, zoals de klachtenregeling, de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie.

Lees hier meer over de Wkkgz« Terug naar overzicht