Wachtwoord vergeten

Rekenhulp werkervaring van BIG-register voor herregistratie in het BIG-register

Rekenhulp werkervaring van BIG-register voor herregistratie in het BIG-register 08-09-2016

Psychotherapeuten die zich willen herregistreren in het BIG-register op grond van werkervaring, kunnen nu gebruikmaken van de rekenhulp werkervaring. De rekenhulp én de toelichting vindt u op de website van het BIG-register. U vult de rekenhulp in om de uren te berekenen die mee mogen tellen voor uw aanvraag herregistratie, dus voor eigen gebruik. In het model worden de uren automatisch opgeteld. Deze indicatie kan u helpen bij het bepalen van het juiste moment om een aanvraag in te dienen. Het daadwerkelijk mee te tellen uren wordt pas berekend en vastgesteld op het moment dat de aanvraag officieel wordt ingediend. Let wel dat de informatie per kalenderjaar dient te worden opgegeven.

De rekenhulp gaat uit van enkele varianten: loondienst of als zelfstandige (waarbij kan worden gekozen voor cliëntcontacturen of gemiddeld aantal uren per week). Indirecte clientcontacttijd (dossiervoering etc.) en gelijkgestelde werkzaamheden worden eveneens in dit verband gerekend tot clientcontacttijd. Om het onderscheid met het begrip bedrijfsvoering te verduidelijken heeft het BIG-register een apart document uitgebracht.

Zelfstandig gevestigden mogen, weliswaar beperkt tot bepaalde percentages per jaar,  verlof-/vakantiedagen, ziekte en gevolgde scholing (ongeacht of deze is geaccrediteerd) en bedrijfsvoering (bij behandelcontacten) meetellen. Ook dit is in de rekenhulp meegenomen.

De rekenhulp is gebaseerd op de informatie uit het beoordelingskader. Bijzondere soorten verlof (zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof en zorgverlof) zijn niet in de rekenhulp opgenomen. Deze kunt u wel aangeven op het moment dat u officieel uw aanvraag indient.

In de recente update van het Beoordelingskader is opgenomen dat ook de promotiewerkzaamheden die betrekking hebben op de uitoefening van een beroep dat is genoemd in artikel 3 van de Wet BIG, kunnen aangemerkt worden als gelijkgestelde werkzaamheden.

De werkervaringseis voor psychotherapeuten bedraagt, evenals voor gz-psychologen, 3120 uur over vijf jaar.

Indien u wordt gevraagd bewijsstukken aan te leveren kunt u gebruik maken van werkgeversverklaringen en/of een modelverklaring Zelfstandige die door het BIG-register zijn opgesteld.

Zie verder de informatie in ons dossier en op het BIG-register. Voor vragen over de herregistratie kunt u terecht bij het Klanten Contact Centrum van het BIG-register , tel . 0900 – 89 98 225 (1 cent per minuut, starttarief 4,5 cent)  en desgewenst (NVP-leden) ook de NVP.« Terug naar overzicht