Wachtwoord vergeten

Herregistratie: brede definitie cliëntcontacturen vrijgevestigden

Herregistratie: brede definitie cliëntcontacturen vrijgevestigden 31-05-2016

Het BIG-register hanteert bij de herregistratie van vrijgevestigden een brede definitie van het begrip ‘cliëntcontacturen’. Naast de tijd die wordt besteed aan direct cliëntencontact mogen ook andere inhoudelijke, cliëntgebonden werkzaamheden meetellen bij de berekening van het aantal cliëntcontacturen. Dit geldt onder andere voor het stellen van een diagnose, de indicatiestelling, het opstellen van een behandelplan en het bijhouden van het dossier.

Met deze uitleg komt het BIG-register tegemoet aan het verzoek van NVP, NVGzP, NIP en NVO om duidelijkheid over de definitie van cliëntcontacturen.

Volgens de uitleg van het BIG-register mogen als ‘cliëntcontacturen’ alle werkzaamheden worden gerekend die vermeld staan in de deskundigheidsomschrijving van psychotherapeuten en gz-psychologen (afhankelijk van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd) in de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader. Dit betreft onder andere:

  • het stellen van een diagnose en een indicatie (waaronder de uitwerking van de resultaten van psychisch onderzoek);
  • afstemming met andere disciplines (consultatie, verwijzing, rapportage aan bijvoorbeeld de huisarts);
  • het opstellen van een behandelplan;
  • vastlegging van de voortgang van de behandeling (dossiervoering);
  • evaluatie van de behandeling (onder andere ROM) en bijstelling van het behandelplan.

De administratieve afhandeling van een cliëntencontact (agendabeheer, facturering et cetera) kan niet meegerekend worden bij de bepaling van het aantal cliëntcontacturen. Dit valt onder ‘bedrijfsvoering’.« Terug naar overzicht