Wachtwoord vergeten

Brief BIG-register herregistratie

Brief BIG-register herregistratie 11-02-2016

Het BIG-register roept in een brief op om tijdig te beginnen met de voorbereiding van de herregistratie. Dit is vooral belangrijk als u mogelijk onvoldoende werkervaring heeft en een toets en evt. scholing moeten doen om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken als psychotherapeut. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Is uw diplomadatum van na 1 januari 2012, dan is uw herregistratiedatum 5 jaar later.

Berekening uren vrijgevestigden
VWS beraadt zich nog op de brief van NVP, NVGzP, NIP en NVO over de urenberekening voor vrijgevestigden. In deze brief hebben we ervoor gepleit om bij de urenberekening niet alleen de cliëntcontacturen als basis te nemen, maar alle directe en indirecte cliëntgebonden tijd. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit uiteraard melden. Wij adviseren vrijgevestigden die moeite hebben om aan de urennorm te voldoen om te wachten met het indienen van een aanvraag totdat hierover duidelijkheid is.

Lees meer in ons dossier herregistratie« Terug naar overzicht