Wachtwoord vergeten

Van Rijn wil meldcode kindermishandeling aanpassen

Van Rijn wil meldcode kindermishandeling aanpassen 19-01-2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling, goed in beeld zijn bij Veilig Thuis. Dit heeft hij laten weten in de 7e voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Voor professionals wordt de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld minder vrijblijvend gemaakt met een registratievereiste. Dat betekent dat professionals die zelf een hulptraject starten bij vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis moeten laten registreren dat die hulp wordt gegeven. Als dan bijvoorbeeld blijkt dat er al eerder zorgen waren over dat kind, komt er extra actie.

De artsenorganisaties hebben al laten weten niet gelukkig te zijn met het voorstel. Hun bezwaren komen overeen met hun bezwaar tegen invoering van een meldplicht. Ook de NVP uitte al eerder, samen met zes andere verenigingen, bedenkingen richting de Tweede Kamer over aanpassing van de meldcode.

Staatssecretaris Van Rijn is gestart met de voorbereiding voor een wetszijziging om de registratievereiste in de meldcode te kunnen invoeren.   Uitwerking vindt plaats in overleg met onder andere professionals en gemeenten.

Op donderdagmiddag 14 januari heeft de Tweede Kamer gesproken over dit onderwerp en zijn er diverse moties ingedien.

Lees meer: NVO« Terug naar overzicht