Wachtwoord vergeten

Handreiking gemeenten voor beter contracteerproces jeugd-ggz bij vrijgevestigden

13-08-2015

Om het contracteerproces voor de jeugd-ggz tussen gemeenten en vrijgevestigde aanbieders meer effectief en gestructureerd te laten verlopen, hebben de NVvP, de LVVP, de NVO en het NIP een handreiking voor gemeenten geschreven.

Met de handreiking ‘Inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden’ willen de partijen namens de vrijgevestigde aanbieders een bijdrage leveren aan een beter contracteerproces en het voorkomen van administratieve lasten die voortkomen uit de inkoop. De handreiking is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die met de inkoop van jeugd-ggz te maken hebben. De beroepsverenigingen vertrouwen er op dat gemeenten de handreiking in elk geval gebruiken bij het komende contracteerproces. Ook vrijgevestigde aanbieders kunnen de handreiking gebruiken wanneer zij in gesprek gaan met gemeenten over hun aanbod in de regio.

In de handreiking worden aanbevelingen gedaan voor afspraken over facturatie en verantwoording, helderheid over wachtlijsten, ROM en reële prijzen voor geleverde zorg. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de signalen die de beroepsverenigingen in het afgelopen jaar over het contracteerproces kregen. In de handreiking wordt benadrukt dat inkoop bij vrijgevestigden van een ander kaliber is dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen.

De jeugd-ggz maakt sinds 2015 deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel door de thuisnabije en laagdrempelige zorg die ze bieden. Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen in de regio vrijgevestigde aanbieder zijn van jeugd-ggz. De expertise van deze aanbieders kan breed ingezet worden, ook in het kader van preventie en toegang, of in ondersteuning van het onderwijs, het wijkteam of bij de huisarts.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Platform GGz, de cliënten- en familiekoepel in de ggz.

Bron: NVvP« Terug naar overzicht