Wachtwoord vergeten

LPGGz pleit voor uitstel tijdelijke regeling persoonsgegevens op jeugdwet-facturen

04-08-2015

Onderzoek eerst hoe betalingen van jeugdwet-facturen kunnen plaatsvinden zónder de geheimhoudingsplicht in de jeugdwet te doorbreken, voordat je een tijdelijke regeling invoert waarmee de privacy van kinderen geschonden wordt. Dat is de reactie van het Landelijk Platform GGz op het concept van de tijdelijke ministeriële regeling voor persoonsgegevens op jeugdwet-facturen van de ministeries van VWS en V&J.

De tijdelijke regeling houdt in dat er standaard diagnose-gegevens op de facturen voor jeugd-ggz komen te staan, tegen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in. Het probleem is nu dat gemeenten facturen van zorgaanbieders niet uitbetalen of aanhouden, omdat volgens hen de rechtmatigheid zonder deze gegevens niet kan worden vastgesteld. De tijdelijke regeling moet een oplossing bieden voor dit probleem. Bij de nu gekozen regeling wordt echter voorbij gegaan aan de privacy van cliënten en dat is onaanvaardbaar. Daarom moet er gezocht worden naar alternatieve oplossingen. Het LPGGz maakt zich bovendien zorgen dat deze tijdelijke regeling een precedent schept voor de manier waarop de regeling straks in de Veegwet 2015 wordt opgenomen.

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een zorgvuldig proces vóór de invoering van de tijdelijke regeling, waarin de cliëntenorganisaties gelegenheid hebben om tot een gewogen reactie te komen. Verder pleit het LPGGz ervoor om de Tweede Kamer bij de invoering van deze regeling te betrekken, omdat hiervoor geen wettelijke basis is.

Bron: LPGGz

Brief LPGGz aan vaste kamercommissies VWS en V&J over Jeugdwetfacturen« Terug naar overzicht