Wachtwoord vergeten

Tweede Kamerdebat over gemeentelijke inkoop jeugd

Tweede Kamerdebat over gemeentelijke inkoop jeugd 10-11-2014

De Tweede Kamer besprak op 3 november de inkoop van jeugdhulp door gemeenten. Er is zorg over de betrouwbaarheid van cijfers en gegevens, die gemeenten al dan niet hebben. Ook de datum waarop de contracten zijn getekend was een punt van zorg.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) legde uit dat de cijfers gebaseerd zijn op het recentst bekende jaar 2012 en daarna geïndexeerd. Als die schattingen te veel verschillen met de gegevens van zorgaanbieders wordt er overlegd en geanalyseerd. Vaak lost(e) dat veel op. Ook de Transitie Autoriteit Jeugd heeft hier een rol.

Van Rijn kreeg veel kritiek op het tempo waarmee de contracten worden gesloten, waarna staatssecretaris Teeven (VenJ) in zijn termijn uitgebreid op de zaak inging. Met name op de instrumenten ‘aanwijzing’ en de ‘in de plaats treding’.

‘In de plaatstreding’

De aanwijzing is een instrument uit de Jeugdwet, dat is vervangen door de ‘In de plaatstreding’ uit de Invoeringswet Jeugdwet. De Invoeringswet is inmiddels door de Eerste Kamer en wordt 20 november van kracht.

Procedure

De 268 betreffende gemeenten krijgen een brief waarin hen het volgende wordt uitgelegd:

-Zij krijgen gelegenheid tot 15 november om contracten te tekenen.
- Voor de periode tot 1 december moeten ze een stappenplan indienen.
- Na 1 december start een 'in de in de plaats stellings procedure'.
- Deze proceduren kan er in 2 stappen toeleiden dat tussen 15 en 20 december het Rijk in plaats van gemeenten contracten afsluit.
- Daarbij worden reeds door de gemeenten gesloten contracten als benchmark gebruikt.
- Het Rijk begint zijn voorbereidingen vanaf nu, zodat zo nodig snel gehandeld kan worden.

De vier achterlopende regio’s hebben volgens staatssecretaris Van Rijn inmiddels voldoende vorderingen gemaakt. De Kamerleden dienden twaalf moties in, waarover op 11 november gestemd wordt.

Bron: GGZ nieuws

 « Terug naar overzicht