Wachtwoord vergeten

Jeugdhulpaanbieders aan de slag met gegevensoverdracht ‘zittende cliënten’

Jeugdhulpaanbieders aan de slag met gegevensoverdracht ‘zittende cliënten’ 13-11-2014

Vanaf 1 januari 2015 sturen zorgaanbieders hun declaraties van zorg aan kinderen en jeugd naar de gemeente in plaats van naar zorgverzekeraars. Voor de gemeente is het belangrijk om tijdig te weten welke facturen zij vanaf 1 januari 2015 kunnen verwachten.

Zoals bekend hebben de 'zittende cliënten' op grond van de Jeugdwet recht op continuïteit van zorg. Om dit in goede banen te leiden start vanaf 17 november de gegevensoverdracht van aanbieders naar de gemeente.

De komende maanden wordt aanbieders gevraagd een selectie van gegevens over te dragen aan de gemeenten. De bedoeling is dat u de juiste gegevens selecteert uit uw eigen registratiesysteem en op grond van de postcodes van de gezagdragers van de cliënt een bestand per gemeente aanmaakt en uploadt. Om op een beveiligde wijze bestanden te versturen en te ontvangen moet de VBO-module (Veilige Bestands Overdracht-module) op uw PC worden geïnstalleerd. Hiervoor dient u zich eerst aan te melden als ‘gebruiker’ op de website www.go-jeugd.nl. De handleiding ‘Initiële vulling Jeugdzorg’ bevat meer informatie over de module en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

De verplichting tot deze gegevensoverdracht is geregeld in de jeugdwet en in een ministeriele regeling (klik hier en zie artikel 10 t/m 12).

Tijdspad gegevensoverdracht
Vanaf 17 november is het mogelijk de gegevens over te dragen aan de gemeente(n). Belangrijk is dus om zo snel mogelijk te bekijken aan welke voorwaarden het bestand met gevraagde gegevens moet voldoen en op welke wijze u de het benodigde programma installeert op uw PC.

Het bronbestand met cliëntgegevens dient u te uploaden en te verzenden naar de gemeente op basis van het woonplaatsbeginsel. Belangrijk is uw cliënten te informeren over de overdracht van hun gegevens naar de gemeente. De overdracht gebeurt van rechtswege, daar is geen toestemming van de cliënt voor nodig. Er is ook geen meldingsplicht, maar vanuit uw rol als professional is het belangrijk de cliënt ten allen tijde te informeren wat er met zijn/haar gegevens gebeurt.

Na het verzenden en door gemeenten ophalen van de door u aangeleverde bestanden, kunt u uw eigen cliëntadministratie bijwerken. U weet nu naar welke gemeente(n) u de declaratie(s) moet versturen. Belangrijk is eventuele wijzigingen zo goed mogelijk vast te leggen in uw administratie, zodat het declaratie- en betaalproces zo soepel mogelijk verloopt.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen over de stappen in het uitvoeringsproces kunt u terecht bij de helpdesk IVJ: helpdesk@go-jeugd.nl. Daarbij maakt de software het mogelijk dat gemeenten en zorgaanbieders onderling contact met elkaar kunnen opnemen wanneer dat nodig is. Lees ook meer op de website van de VNG.

(bron: psynip.nl)« Terug naar overzicht