Wachtwoord vergeten

Maak inkoop jeugd-ggz 'kindproof'

Maak inkoop jeugd-ggz 'kindproof' 17-03-2014

Het moet vanaf 1 januari 2015 mogelijk zijn om kinderen en jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium zorg te kunnen bieden. Dat is in overeenstemming met het doel van de nieuwe Jeugdwet. Samen met andere beroepsverenigingen heeft de NVP dit onder de aandacht gebracht bij de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie overlegt donderdag 3 april met staatssecretaris Van Rijn over de zorginkoop voor jeugd-ggz. De samenwerkende beroepsverenigingen bepleiten om bij de monitoring van het productmodel goed te kijken of dit model werkbaar is voor de jeugd-ggz.

Ook na de transitie in de Jeugdzorg wordt de huidige ggz-verwijs- en productstructuur gehandhaafd. Daarvan is nu al duidelijk dat deze op een aantal punten haaks staat op de Jeugdwet. Die wet heeft als doel om kinderen en jongeren bij voorkeur zo licht, dichtbij en preventief mogelijk te helpen. Onder de Zorgverzekeringswet worden alleen kosten vergoed als er vermoeden is van een DSM-geclassificeerde stoornis. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat psychologische zorg voor kinderen met depressieve klachten bij een vechtscheiding niet wordt vergoed.

Bovendien stellen de samenwerkende beroepsverenigingen voor om het volledige DSM-classificatiesysteem toe te passen, inclusief de aanpassingsstoornissen en de V-codes.

De NVP, NIP, NVO, NVVP en LVE zijn in principe blij met de duidelijkheid over voortzetting van de systematiek voor de ggz. Dit biedt immers kansen voor een goede continuering van de jeugd-ggz na 1 januari 2015.

 

lees hier de brief« Terug naar overzicht