Wachtwoord vergeten

Nieuw visiedocument jeugd-ggz 'Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging'

18-12-2014

GGZ Nederland heeft op 12 december 2014 een nieuw visiedocument jeugd-ggz uitgebracht met de titel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging. Het document beschrijft de plaats van jeugd-ggz in het domein van de jeugdhulp.

Uitgegaan wordt van 14 ambities voor de jeugd-ggz om de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met psychische aandoeningen de komende jaren zo slim en efficiënt mogelijk te organiseren.
Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan een zeer belangrijk aspect: het beroepsgeheim. BIG professionals zijn gehouden aan wet- en regelgeving en beroepscodes waarin wordt uitgegaan van een beroepsgeheim en onderscheiden zich daarmee van niet BIG-professionals in de jeugdzorg. In de samenwerking met ketenpartners kan dit soms als belemmerend ervaren worden. Bij ambitie 11 (Privacy respecteren) wordt o.a. aangegeven ‘De jeugd-ggz respecteert omwille van de patiënt - en de samenleving als geheel - het beroepsgeheim en toont zich daarmee betrouwbaar. Bovendien werken we volgens de code kindermishandeling en zoeken we bij netwerkzorg naar oplossingen binnen bestaande wetgeving die recht doen aan de veiligheid van kind en ouders. Dit is vaak (tijdrovend) maatwerk. En omdat hierover snel misverstanden ontstaan, vereist dit vaak een toelichtend gesprek met alle betrokken partijen: ouders, kind en hulpverleners in de keten.’

Lees hier het document

 

 « Terug naar overzicht