NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-09-2022

NVP staat achter besluit van MIND om IZA niet te ondertekenen

NVP staat achter besluit van MIND om IZA niet te ondertekenen

De NVP maakt zich grote zorgen over het Integraal Zorgakkoord (IZA) en steunt Patiëntenplatform MIND die heeft laten weten dat zij het akkoord niet gaat ondertekenen

Vrije artsenkeuze en privacy 
De NVP maakt zich grote zorgen over het Integraal Zorgakkoord. Het IZA benoemt bekende thema’s en beschrijft een aantal grote ambities en maatregelen. Echter net als MIND is de NVP van mening dat met dit akkoord een aantal rechten van patiënten onder druk komt te staan. Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en zijn onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van de persoonsgegevens. 

Zelfstandig gevestigden
De NVP is ook zeer bezorgd over de gevolgen voor zelfstandig gevestigde behandelaars. Als zij niet gecontracteerd worden komt hun voortbestaan in gevaar. Uit het IZA blijkt helaas weinig vertrouwen in deze professionals. 

Digitale behandeling
In het IZA staat dat monodisciplinaire behandeling in het kader van kostenbeheersing en wachtlijstreductie digitaal ingezet moet worden. Maar een digitale of hybride behandeling kan alleen gekozen worden in samenspraak met cliënt en behandelaar. En alleen dan als deze vorm door beide passend gevonden wordt. 

Kritsch
Diverse partijen hebben zich inmiddels zeer kritsch uitgelaten over het IZA. Naast MIND hebben ook de LVVP en het NIP zich inmiddels uitgesproken. De Nederlandse ggz heeft laten weten het akkoord te onderteken. 

Meer lezen