NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-05-2021

Jaarverslag NVP 2020 verschenen

Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag van 2020 geven we een samenvatting van een aantal belangrijke stappen en resultaten van het afgelopen jaar. Want ondanks de coronacrisis draaide de wereld en dus ook de NVP gewoon door. 

Het NVP-jaarverslag 2020 is in april vastgesteld door de ledenraad en beschikbaar als pdf op de website. 

Beroepenstructuur
Een van de hoogtepunten van dit jaar was de ontwikkeling van de nieuwe beroepenstructuur. In oktober mochten we het rapport ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aanbieden aan de minister, een belangrijke mijlpaal. Het advies is dat de psychotherapeut en klinisch psycholoog worden samengevoegd tot een nieuw artikel 14-beroep: de klinisch psycholoog-psychotherapeut.

Verenigingsnieuws
De NVP groeit. En dat is opmerkelijk gezien de relatief hoge leeftijd van onze leden, die vaak hun werkzame carrière en daarmee ook hun lidmaatschap van de NVP beëindigden. We zien duidelijk dat veel jonge psychotherapeuten zich bij de vereniging aansluiten. En daar zijn we blij mee!

De uitkomsten van de ledenenquête sterkt ons in het idee dat we doen wat onze leden van ons verwachten. Ook in 2021 bouwen we verder aan een sterke vereniging. Dat kan niet zonder onze actieve leden, die we daarom graag wil bedanken voor hun bijdrage. Dankzij hen kunnen we doen wat we doen!