Wachtwoord vergeten

Verantwoord berichten over suïcide kan hulp zoeken stimuleren

Verantwoord berichten over suïcide kan hulp zoeken stimuleren 06-12-2018

Verhalen over herstel van suïcidaliteit, positieve framing en informatie bieden over beschikbare hulp kunnen mensen die aan zelfdoding denken helpen op zoek te gaan naar hulp. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek 'Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.' 

Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen: van 1.353 in 2007 naar 1.917 in 2017. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van media-uitingen, bijvoorbeeld na nieuwsberichten over bekende personen die zijn overleden na een suïcide.

Aan de andere kant kunnen media-uitingen mensen met suïcidale gedachten juist ook weerhouden van suïcide. Media-uitingen over het overleven van crises en het afzien van suïcideplannen hebben een daling van het aantal suïcides tot gevolg. Doel van dit onderzoek was dan ook meer weten over hoe massamedia eraan kunnen bijdragen dat mensen hulp zoeken bij suïcidaliteit.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat positieve rolmodellen, verhalen van mensen die herstelden van hun suïcidaliteit door hulp te zoeken, positieve framing van hulpzoekgedrag en informatie bieden over waar en hoe hulp beschikbaar is eraan kunnen bijdragen dat mensen met suïcidaal gedrag hulp zoeken.

Uit de analyse van nieuwsberichten over suïcide blijkt dat 26% van de onderzochte nieuwsberichten over suïcide één of meer kenmerken bevatte die hulpzoekgedrag zouden kunnen stimuleren. Informatie over beschikbare hulpbronnen werd het meest teruggevonden. Het is belangrijk om mediaprofessionals ervan bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides.

De inzichten uit dit onderzoek zijn daarom verwerkt in een infosheet voor mediaprofessionals die vanaf 18 januari beschikbaar is. Ook zijn de resultaten beschreven in een wetenschappelijk artikel (onder review) en een projectrapportage.

Bron en lees meer: Trimbos« Terug naar overzicht