Wachtwoord vergeten

Afscheid voorzitter Nel Draijer en penningmeester Pieter Coppoolse

Afscheid voorzitter Nel Draijer en penningmeester Pieter Coppoolse 22-11-2018

Op dinsdag 20 november heeft de ledenraad van de NVP op feestelijke wijze afscheid genomen van voorzitter Nel Draijer en penningmeester Pieter Coppoolse. In 2013 werd Nel Draijer benoemd als voorzitter van de vereniging maar daarvoor was zij, evenals Pieter Coppoolse, al een paar jaar actief als bestuurslid. Op verzoek van ledenraad en bestuur besloten zij in 2016 hun zittingstermijn met twee jaar te verlengen. Aan die periode is nu een eind gekomen.  

Nel Draijer
Nel Draijer heeft veel voor de NVP gedaan. Grote kracht van Nel is haar bevlogenheid. Zij heeft zich drie jaar als lid van het bestuur en vijf jaar als voorzitter, op gepassioneerde en daadkrachtige wijze sterk gemaakt voor de positie van de psychotherapie en de psychotherapeut. Zo maakte zij zich hard voor de psychotherapeut in de tijd van de discussie rondom het hoofdbehandelaarschap en het kwaliteitsstatuut. Nel zette zich in voor de kwaliteit van de psychotherapie met het Kwaliteitsregister Psychotherapie en was inhoudelijk betrokken bij diverse zorgstandaarden. In deze periode kwam ook het NVP supervisoren- en het leertherapeutenregister tot stand, eveneens bedoeld als kwaliteitsgaranties.

Onder haar aanvoering boog de NVP zich over de positie van de psychotherapeut als basisberoep binnen de Wet BIG en zette daarmee serieuze stappen om te komen tot een specialistisme (artikel 14). Als kroon op haar werk wist Nel Draijer het IFP-wereldcongres naar Nederland te halen en zorgde als voorzitter van het wetenschappelijke comité voor een indrukwekkende line up van internationale keynote sprekers.

Pieter Coppoolse
Pieter heeft als penningmeester jarenlang de financiën van de vereniging bewaakt. Als NVP-bestuurslid heeft hij zeer waardevolle strategische adviezen geleverd. Pieter heeft het vermogen om boven de partijen uit te stijgen en de zaken vanuit breed perspectief te benaderen. Hij heeft een actieve rol gespeeld bij de governance structuur en toetreding tot de FGZPt. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat de samensmelting van het Tijdschrift voor Psychotherapie en de NVP tot een goed einde is gebracht.

Bestuur en bureau zullen de enthousiaste en verbindende kracht van Nel en Pieter missen. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet!

Op 1 februari organiseert de NVP de jaarlijkse Informatie en Inspiratiedag in  de Rode Hoed in Amsterdam. Tijdens deze dag zullen we in bredere kring afscheid nemen van Nel en Pieter.« Terug naar overzicht