Wachtwoord vergeten

Kostprijsonderzoek Nza voor ggz en fz

Kostprijsonderzoek Nza voor ggz en fz 11-10-2018

De Nederlandse Zorgautoriteit is een kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz) gestart. Met de uitkomsten gaat de NZa de tarieven van de ggz en fz per 2020 herijken met meer passende tarieven. De huidige tarieven zijn nog gebaseerd op kosten van het jaar 2012.

Daarvoor vraagt de NZa geselecteerde zorgaanbieders om informatie uit over de kosten van zorg in 2017. De geselecteerde deelnemers aan het kostprijsonderzoek hebben een vooraankondiging ontvangen.
In totaal gaat het om 1022 zorgaanbieders: 260 instellingen (ggz en fz), 724 vrijgevestigde aanbieders en 38 Psychiatrische Afdelingen van een Algemeen Ziekenhuizen (PAAZ) en Psychiatrische Universiteitsklinieken (PUK).
De gegevensuitvraag loopt van 10 december 2018 tot 1 februari 2019. Deelname is verplicht.

De NZa heeft de meest gestelde vragen over het kostprijsonderzoek beantwoord op de website.

Nieuwe bekostiging

De NZa werkt ook een een nieuwe bekostiging van de ggz en fz. Deze moet niet alleen de zorgvraag centraal stellen, maar ook de administratie van zorg gemakkelijker maken. En de zorgaanbieder moet de zorg sneller in rekening kunnen brengen. Het nieuwe model is een grote verandering voor aanbieders, verzekeraars en cliënten. Op weg naar de invoering in 2020 testen we dit model zorgvuldig en passen we dat aan.

 

 

Bron en lees meer: NZa« Terug naar overzicht