Wachtwoord vergeten

Regionale bijeenkomsten Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Regionale bijeenkomsten Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 11-09-2018

Wilt u meer weten over het Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Bezoek dan één van de vier regionale bijeenkomsten waarin professionals worden geïnformeerd over het afwegingskader. Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht.

Heeft u in uw dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Deze vermoedens zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig. De meldcode helpt u om goed te kunnen reageren op signalen.

Het cluster bestaande uit psychotherapeuten, pedagogen, psychologen, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals heeft namens 16 beroepsorganisaties waaronder de NVP een eigen afwegingskader ontwikkeld.

In vier regionale informatiebijeenkomsten informeren we u graag over de verbeterde meldcode en het afwegingskader:

  • Wat is het afwegingskader precies?
  • Wat gaat er voor u als professional veranderen?
  • Hoe kunt u het afwegingskader gebruiken?

Per bijeenkomst hebben is er plek voor 50 professionals.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden of lees ons eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp.

Inhoudelijke thema’s
Informatie over het afwegingskader combineren we in deze bijeenkomsten met een inhoudelijk thema. Vier experts uit de praktijk vertellen over gespreksvoering, multidisciplinaire samenwerking, onbewuste afweer en het jonge kind en geweld.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
- Donderdag 11 oktober in Zwolle
- Woensdag 7 november in Utrecht .
- Dinsdag 20 november in Rotterdam
- Maandag 14 januari 2019 in Eindhoven

Programma:
16:00u – 16:30u                Inloop
16:30u – 17:30u                Uitleg verbeterde meldcode door Mariska van der Steege
                                          + toepassing van het afwegingskader in een casus.
17:30u – 18:15u                Pauze (voor een hapje en drankje wordt gezorgd)
18:15u – 19:15u                Inhoudelijk thema (wisselt per bijeenkomst)

Inhoudelijk thema per bijeenkomst:

- 11 oktober, Zwolle: 'Gespreksvoering met kinderen'.

Spreker: Marike van Gemert (Academie praten met kinderen)
Marike zet zich in voor het geven van een stem aan kinderen in onveilige situaties. Zij gaat in haar bijdrage in op het zorgvuldig het gesprek met kinderen aan gaan bij (vermoedens van) kindermishandeling.

- 7 november, Utrecht: 'Samenwerking rond geweld en kindermishandeling'.
Spreker: Janet van Bavel (klinisch psycholoog en initiatiefnemer Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK)).
Janet gaat in haar bijdrage in op de benodigde, multidisciplinaire samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling en licht vanuit haar eigen ervaring toe hoe dit vorm te geven.

- 20 november, Rotterdam: 'Er is maar 1 iemand nodig…'.
Spreker: Aafke Scharloo (orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, zelfstandig gevestigd op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma)
Er zit een flink gat tussen wat we weten uit de literatuur over hoe vaak kinderen slachtoffer worden en hoe vaak we het daadwerkelijk signaleren. Een factor die hierin een grote rol speelt is een onbewuste afweer bij onszelf. We kúnnen en wíllen het niet geloven. De meldcode kan ons helpen door onze eigen afweer heen te breken. Aafke gaat in haar bijdrage verder in op hoe dit te doen.

- 14 januari, Eindhoven: 'Het jonge kind en geweld... wegkijken is geen optie meer'.
Spreker: Yael Meijer (klinisch psycholoog en psychotherapeut, onder andere werkzaam bij Fier Fryslan)
Hoe te handelen mét medewerking van de ouders in de bescherming van het kind? In deze lezing gaat Yael in op de uitdagingen, de verschillende opties en geeft ze handelingsadviezen.

Vragen?
Nu al vragen over het afwegingskader binnen de Meldcode? Kijk hier voor meer informatie of stel uw vraag aan Mariska van der Steege (projectleider afwegingskader in de meldcode).

Heeft u vooraf al specifieke vragen of casuïstiek? Dit kunt u aangeven in het aanmeldingsformulier.

Data en aanmelden voor (klik op de link om aan te melden):

> 11 oktober 2018 te Zwolle.

> 7 november 2018 te Utrecht

> 20 november 2018 te Rotterdam

> 14 januari 2019 te Eindhoven

 « Terug naar overzicht