Wachtwoord vergeten

Minister De Jonge ontvangt afwegingskaders verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge ontvangt afwegingskaders verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 02-07-2018

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode op 2 juli 2018 aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). De Meldcode geeft stapsgewijs aan hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en hoe redelijkerwijs zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

Vanaf heden bevat de Meldcode een door de beroepsverenigingen (waaronder de NVP) opgesteld afwegingskader voor het volgende cluster van beroepsgroepen: psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd- en gezinsprofessionals) die in verschillende sectoren werken voor kinderen, gezinnen, volwassenen en ouderen. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde. Stap 4 en 5 betreft het afwegingskader. Het afwegingskader geeft de professionele norm weer voor situaties van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling waarin melden bij Veilig Thuis volgens de beroepsgroepen is aangewezen. Tevens wordt daarbij gekeken of en hoe reeds geboden zorg kan worden gecontinueerd.

Doel
Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld bij Veilig Thuis. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Overleg (zonder namen te noemen) met Veilig Thuis is ook altijd mogelijk.

Verplicht
Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen professionals ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen.

Het afwegingskader vindt u hier

Zie voor meer informatie over de Meldcode en het afwegingskader: 

Informatie Rijksoverheid, basisdocument beroepsgroep specifiek afwegingskader

Informatie Rijksoverheid huiselijk-geweld en meldcode

NVP-dossier wet- en regelgeving

 « Terug naar overzicht