Wachtwoord vergeten

Formulier privacyverklaring voor vrijgevestigde psychotherapiepraktijken

Formulier privacyverklaring voor vrijgevestigde psychotherapiepraktijken 26-06-2018

De NVP heeft een voorbeeld privacyverklaring opgesteld om vrijgevestigde leden een handreiking te bieden bij het voldoen aan verplichtingen die de AVG stelt. Het formulier is gemakkelijk te gebruiken: u hoeft alleen uw gegevens in te vullen in de daartoe bestemde velden.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten niet alleen instellingen maar ook vrijgevestigde psychotherapiepraktijken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de vereisten van de AVG. De praktijk moet cliënten en anderen van wie persoonsgegevens worden vastgelegd d.m.v. een zogenaamde privacyverklaring online en/of schriftelijk informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Lees hier meer

In het voorbeeld gaan we uit van een vrijgevestigde praktijk waarbij de werkzaamheden op meer zaken betrekking kunnen hebben dan alleen cliëntencontact. Als mogelijke andere werkzaamheden van de praktijk worden genoemd: opleiding, supervisie, consultatie, advisering, coaching, onderzoek, opstellen rapportage, of andere diensten. Ook leertherapie wordt expliciet benoemd.

U kunt het formulier hier downloaden

Het formulier is opgesteld in samenspraak met de commissie beroepsethiek.

 « Terug naar overzicht