Wachtwoord vergeten

Specialistische cursus groepstherapie (7 vrijdagen)

Wanneer: 14 september 2018
Locatie: Ede

Omschrijving:

Op 14 september 2018 start een door de NVGP erkende specialistische cursus groepspsychotherapie van 42 uur te Ede voor groepspsychotherapeuten in opleiding. De cursus vindt plaats op
14 en 28 september, 12 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december 2018.

Alvorens aan deze cursus deel te nemen dient men de Basiscursus Groepsdynamica (c.q. de TTK-A) te hebben gevolgd.

De specialistische cursus is een theoretische en praktische verbijzondering van de Basiscursus Groepsdynamica. Dit betekent

 • een verdieping en verdere uitbouw van centrale onderwerpen die in de basiscursus aan de orde kwamen
 • als tweede referentiekader naast ­het groepsdynamisch referentiekader wordt uitgebreid aandacht besteed aan het groepsanalytisch kader.
 • veel aandacht voor de interrelaties tussen groepsleden en de daarmee verbonden gevoelens
 • uitvoerig wordt aandacht besteed aan gemodificeerde toepassingen van groepspsychotherapie t.a.v. diverse doelgroepen zowel in de ambulante, als in de deeltijd en klinische setting
 • het groepspsychotherapeutisch behandelen van de zgn. vroege stoornissen en de steunende en structurerende interventies die bij deze doelgroep van belang zijn komen eveneens ruimschoots aan de orde.

Doel
De cursus beoogt de deelnemers specialistische deskundigheid bij te brengen door:

- het verdiepen van theoretische kennis betreffende groepspsychotherapie
- het aanleren en oefenen van verdere technische vaardigheden aangaande complexe problematiek vanuit de groepsanalytische groepspsychotherapie.
- het opdoen en uitwerken van eigen ervaringen in de cursusgroep tijdens de opleiding
Globaal zal de helft van de cursustijd worden besteed aan praktisch gericht werken (eigen groepservaringen als deelnemer en als groepsleider, rollenspel, oefeningen en dergelijke), en de resterende tijd vooral aan literatuurbespreking.

Volgende onderwerpen zullen in de cursus aan de orde komen:

 • De therapiegroep als systeem
 • Relatie- en interactiepatronen in de groep
 • Individu en groep
 • Afweer en weerstand
 • Overdracht
 • Tegenoverdracht
 • De grondslagen van groepsanalytische groepspsychotherapie bij complexe problematiek
 •  Interventies
 • De diversiteit van de groepspsychotherapieën
 • Kortdurende groepspsychotherapie
 • MBT en schematherapie in de groep
 • Klinische en dagklinische groepspsychotherapie
 • Groepen met ik- zwakke patiënten
 • Groepspsychotherapie met borderline- en narcistische patiënten
 • Technische problemen in groepen
 • Veel voorkomende gevoelens
 • Beëindiging van en in groepen.

Literatuur

U dient te beschikken over:

Berk, T.: Leerboek Groepspsychotherapie, de Tijdstroom, 2005.

Motherwell, L. and Shay, J, Eds., Complex Dilemmas in Group Therapy, Brunner-Routledge, 2014.

 

Accreditatie de cursus is geaccrediteerd voor de NVGP als Specialistische Cursus Groepspsychotherapie voor 42 uur en 42 punten onder nummer SC.2014.42/246.voor de NVvP en FGZP wordt aangevraagd.

Opleider is drs. R.J. Wolters, opleider en supervisor van de NVGP.

Kosten: € 925,--  inclusief literatuurklapper, certificaat en accreditatiekosten.

Informatie: Drs. R.J. Wolters,026-4722410 of 06-20533304. E-mail: roelofwolters@hetnet.nl