Wachtwoord vergeten

Opleiding Transference- Focused Psychotherapy (TFP) 2018-2012

Wanneer: 15 september 2018
Locatie: Olympiaplein 4 in Amsterdam

Omschrijving:

Transference Focused Psychotherapie (TFP) is een intensieve psychoanalytische psychotherapie voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen (o.a. borderline,
narcistisch, vermijdend), waarvan de werkzaamheid zowel op symptoomniveau als op structureel niveau (persoonlijkheidsverandering in de richting van veiliger gehechtheid) is aangetoond. TFP voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, het kwaliteitscriterium van Zorg instituut Nederland voor behandeling volgens de richtlijn. TFP is in de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen aangemerkt aan een van de voorkeursbehandelingen.

Docenten: Nel Draijer en Jos van Mosel

Inhoud: In deze opleiding leert men zowel het TFP-protocol toepassen, als - veel algemener toepasbaar - het hanteren van heftig affect in de overdracht en tegenoverdracht. Men leert contact leggen en een therapeutische relatie opbouwen met onveilig gehechte patiënten, die contact als onveilig beleven en het sterk afhouden. Dit is in elke specialistische behandelpraktijk bruikbaar.

Het eerste semester gaat vooral over de psychoanalytische object-relatietheorie. Vanaf het tweede semester maakt een Technisch Seminar deel uit van de opleiding. Hierin wordt gebruik gemaakt van de Adherence and Competence evaluatie. In de loop van de opleiding voeren deelnemers een Structureel Interview uit en minimaal twee controlebehandelingen onder supervisie van de opleiders, beide internationaal gecertificeerd. De opleiding wordt voorafgegaan door een informatie- en selectiegesprek.

Deze tweejarige TFP-opleiding leidt op tot het niveau van het gewoon lidmaatschap van TFP Nederland en geeft toegang tot het Register TFP-therapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP).

Opbouw: De Opleiding bestaat uit 4 semesters van elk een half jaar met per semester 10 bijeenkomsten van drie uur. In het eerste semester zijn vijf zaterdagen gepland met elk twee bijeenkomsten. Vanaf het tweede semester (eind januari 2019) zijn de bijeenkomsten eens per twee weken op woensdagavond.

Doelgroep: De opleiding is toegankelijk voor BIG geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (en zij die hiertoe in opleiding zijn).

Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen voor twee jaar: € 6.500,-- (€ 3.250,-- per jaar).

Aanmelden: Aanmelding verloopt via de opleiders (draijerdelouw@hetnet.nl; j.vanmosel@planet.nl). Sluiting inschrijvingen: 15 juni

Accreditatie: Accreditatie is eerder verkregen bij de FGZPt (60 punten), bij de NVvP (80 punten) en bij het kwaliteitsregister NVP (120 punten) en thans opnieuw aangevraagd.

Informatie: Nadere informatie over TFP: zie www.TFPNederland.nl of www.istfp.org

Docenten: Dr. N. Draijer, klinisch psycholoog - psychotherapeut, opleider en supervisor NVPP, Amsterdam. Drs. J. van Mosel, klinisch psycholoog - psychotherapeut, opleider en supervisor NVPP & NPaV, Leiden