Wachtwoord vergeten

Workshop voor ervaren leertherapeuten

Wanneer: 15 juni 2018
Locatie: Maliebaan 87, Utrecht

Omschrijving:

Leertherapie: dilemma’s en valkuilen
Leertherapie geven is vaak zeer bevredigend bijvoorbeeld doordat je met boeiende cliënten te maken hebt, die vaak redelijk goed kunnen verwoorden waar ze mee aan de slag willen of wat hun problemen zijn. Maar als het minder goed gaat in de leertherapie, is het soms ingewikkelder dan in gewone psychotherapie o.a. doordat je niet alleen met een psychotherapeutisch kader te maken hebt, maar ook met het gegeven dat de leertherapiecliënt in opleiding is.

Wat als de leercliënt weinig motivatie heeft, met weinig materiaal komt, en zich bijvoorbeeld niet laat zien? Je cliënt lijkt ongeschikt voor het vak, wat nu? Wat doen met een leercliënt met -veel- pathologie?

Ervaren leertherapeuten kunnen ook nog andere dilemma’s tegenkomen.

Ga hier naar inschrijven

Doelgroep?
De NVP organiseert deze workshop voor leertherapeuten die dilemma’s in de leertherapie die zij geven willen onderzoeken en leren hanteren. U bent psychotherapeut, psychiater of klinische psycholoog.

Docent
De workshop wordt gegeven door Jose van Reijen.

Wat leert u?

 • In kaart brengen van je visie op leertherapie, doel en werkwijze in leertherapie;
 • Het therapeutisch kader in leertherapie;
 • De plek van leertherapie in de opleiding;
 • Leren in leertherapie;
 • Inventarisatie en uitwerking van casuïstiek van de deelnemers;
 • Ethische dilemma’s;
 • Zicht op eigen kwaliteiten en valkuilen.

Ook is er aandacht voor:

 • Wetenschappelijk onderzoek naar leertherapie en psychotherapie voor professionals;
 • Regels en afspraken rond leertherapie (BIG-opleidingen, specialistische verenigingen, de diverse registers).

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de FGzPt en het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP.

Werkwijze
Korte inleidingen; rollenspel; reflecting team. We zullen vooral werken met de ingebrachte casuïstiek, waarbij we ook gebruikmaken van elkaars inzicht en deskundigheid. 

Voorbereiding
Vooraf wordt via een vragenlijst geïnventariseerd welke ervaringen, vragen en dilemma’s de deelnemers hebben.

Studiebelasting
Voorbereiding 2 uur.

Wanneer
Deze workshop wordt gegeven op vrijdag 15 juni bij de NVP, Maliebaan 87 te Utrecht.

Tijd: 10.00 tot 17.00

Kosten
Inclusief literatuur en lunch
NVP-leden:                         € 195,-
Niet-leden:                         € 250,-

Literatuur
Literatuur wordt door ons verstrekt.

Enkele hoofdstukken en artikelen uit:

 • Geller J.D., Norcross, J.C. en Orlinsky, D.E. The Psychotherapist’s own Psychotherapy. Patient and Clinician Perspectives. Oxford University Press, 2005.
 • Norcross, J.C. & Guy, G.D.  Leaving it at the office. A guide to psychotherapist self care.  The Guilford Press. New York, London, 2007.
 • Oprel, D. Over het verlangen naar een sigaret. Column over leertherapie. Tijdschrift Psychotherapie (2017) 43: 420–422
 • Reidbord, Steven. Therapy for therapists. Should therapistst have therapy themselves.  Psychology Today, 2011.

Certificaat
U ontvangt na afloop een certificaat.

Toetsing
De workshop wordt afgesloten met een evaluatie.