Wachtwoord vergeten

Vijfde Hart College Symposium

Wanneer: 16 maart 2018
Locatie: Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen

Omschrijving:

Van 13.00 - 17.00 u. Organisatie: CELEVT (Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering). Dagvoorzitter: mevr. Drs. Martijne Rensen. Sprekers: Renate Geuzinge, Ted Kloosterboer, Mia Scheffers, Martijne Rensen, Anja Vlasblom.

Voor volwassenen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren, waaronder psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik en hun naasten.

Thema: Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke relaties.

Van de verschillende vormen vroegkinderlijke traumatisering komt emotionele verwaarlozing en mishandeling het meest voor, het gaat vaak ook samen met andere vormen van mishandeling en misbruik. Grootschalige onderzoeken laten zien dat juist emotionele verwaarlozing en mishandeling ernstige en langdurige psychische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een sterke invloed op de kwaliteit van hechtingsrelaties, interpersoonlijke relaties en gevoelens van eigenwaarde. Herstellen? Het kan! Vragen voor dit symposium zijn: Hoe in eigen leven en binnen de therapeutische werkrelatie om te gaan met hechtingsproblematiek en gevoelens van eigenwaarde? En de lastige en productieve aspecten hiervan? Er is tijd om met de sprekers van gedachten te wisselen en om mensen met vergelijkbare ervaringen te ontmoeten. Ook is er weer de ruimte om informatie te krijgen van verschillende cliëntenverenigingen en belangen organisaties.

Kosten per inkomensgroep **:
Tot 34.000 euro; 43,50
Van 34.000 – 78.000 euro; 59,50
Boven 78.000 euro; 89,50

** Kortingsregeling voor Minima
Als u een minimum inkomen hebt (bijstand) en in aanmerking wilt komen voor de kortingsregeling ad 29,50 euro kunt u schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.

Informatie:
CELEVT, celevt.nl, Martijne Rensen, m.rensen@celevt.nl, telefoon 020 364 26 39.