Wachtwoord vergeten

Congres VPeP 'Wie niet waagt, wie niet verbindt'

Wanneer: 17 november 2017
Locatie: Burger's Zoo, Anton van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Omschrijving:

Congres van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP).

Tijdens het congres wordt er stilgestaan bij drie niveaus van verbinden. Maaike Afschrift (BE) zal een plenaire lezing houden over de wijze waarop de therapeut verbonden kan zijn met zichzelf als voorwaarde voor verbinding met de ander. Kees Kooiman zal spreken over verbinden met de cliënt vanuit hechtingsperspectief. Tot slot zal Trudy Dehue haar licht laten schijnen op verbinding tussen onze dagelijkse praktijk en de wetenschap. Verder zal er een aantal workshops worden gehouden; deze zijn binnenkort te zien op www.vpep.nl.

Kosten:

  • Tot 15 september 2017: leden van de VPeP/VVCEPC : € 200,-. Niet-leden: € 250,-. OpleidelingenKP/PT/GZ/basispsychologen: € 120,-. Studenten gedragswetenschappen: € 50,-.
  • Vanaf 15 september 2017: leden van de VPeP/VVCEPC: € 230,-. Niet-leden: € 280,-.Opleidelingen KP/PT/GZ/basispsychologen: € 150,-. Studenten gedragswetenschappen: € 65,-

Accreditatie: de VPeP accrediteert deze dag voor 2 punten. Accreditatie is verder aangevraagd bij NIP, FGzPt en NVvP. Een bewijs van deelname krijgt u achteraf per e-mail toegestuurd.

Meer informatie en inschrijven: www.vpep.nl.