Wachtwoord vergeten

'Basiscursus Groepsdynamica'

Wanneer: 15 september 2017
Locatie: Ede

Omschrijving:

Op vrijdag 15 september start (bij voldoende interesse) de Basiscursus Groepsdynamica. De cursus is door de NVGP erkend als basiscursus voor de opleidingen tot groepsewrker-NVGP en groepstherapeut-NVGP.

Opleider is drs. R.J. Wolters, opleider en supervisor van de NVGP.

Cursusdata: Op 5 vrijdagen: 15 en 29 september, 6 oktober, 3 en 17 november 2017 telkens van 9.30 - 16.15 u.

Doel: De cursus heeft tot doel de cursist zoveel kennis en vaardigheid bij te brengen, dat hij of zij zelfstandig kan werken met groepen. Voor degenen die reeds zelfstandig werken met groepen, zal de cursus een verdere uitbouw van kennis en vaardigheden bieden en eveneens bijdragen tot een beter begrip en hanteerbaarheid van allerlei situaties binnen groepen.

Inhoud: Het uitgangspunt in de cursus wordt gevormd door de individuele werksituatie van de deelnemers. Met behulp van concreet materiaal, dat door de deelnemers kan worden ingebracht, zal in de cursus a.h.v. verschillende thema's de theorie worden behandeld. Het accent ligt daarbij steeds op 'doen' en 'zelf ervaren'. D.m.v. rollenspel, groepssimulatie en praktische oefeningen worden de thema's verduidelijkt en uitgediept. De keuze van de literatuur is hierop afgestemd.

Opzet: De cursus is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en is verdeeld in drie cursusblokken. Op iedere cursusdag vinden 2 bijeenkomsten van 3 uur plaats.

Blok 1 behandelt a.h.v. eigen werkervaring de algemene theorie over groepen, de kenmerken van groepen en groepsverschijnselen (6 bijeenkomsten)

Blok 2 behandelt het leiding geven aan groepen (2 bijeenkomsten)

Blok 3 behandelt de patiënt in de groep (2 bijeenkomsten).

Na toetsing wordt bij voldoende resultaat een certificaat verstrekt, gewaarmerkt door de NVGP.

Deelnamekosten: € 650,- per deelnemer, inclusief literatuurklapper en certificaat. Voor de cursus dien je het boek 'Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg' van Willem de Haas aan te schaffen. Het boek is uitgegeven bij Nelissen/Soest, ISBN 978 90 244 1798 8. Kosten: € 40,-.

Informatie en inschrijven: drs. R.J. Wolters, tel. 026-4722410 of 06-20533304; e-mail: roelofwolters@hetnet.nl.