NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-11-2024

Webinar-serie Traumasporen Bessel van der Kolk

Traumatische ervaringen zijn ingrijpend en kunnen een mensenleven bepalen. Ze laten hun sporen na in lichaam, brein en geest. Trauma maakt mensen bang om te voelen wat ze voelen en te weten wat ze weten. Dat leidt tot (emotioneel) lijden en maakt het moeilijk om in overeenstemming met zichzelf en de mensen om hen heen te leven. Tijdens de webinar-serie geeft prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) inzicht in wat trauma is, welke gevolgen het kan hebben en wat de mogelijke wegen naar herstel zijn.

Het webinar is gebaseerd op de inzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan binnen de neurobiologie. Deze neurobiologische kennis heeft ons veel geleerd over de manier waarop de hersenenfunctie verandert ten gevolge van trauma, wat de rol is van het zenuwstelsel en waarom het belangrijk is om het lichaam in de behandeling te betrekken. Tijdens het webinar wordt deze complexe materie helder uiteengezet, waarbij begrijpelijk en voelbaar wordt waarom traumatiserende gebeurtenissen voor de betrokkene aanvoelen alsof ze nog dagelijks plaatsvinden.

Speciale aandacht is er tijdens het webinar voor de levenslange doorwerking van vroegkinderlijk trauma. Bessel van der Kolk zal licht werpen op het belang van veilige gehechtheid voor een gezonde ontwikkeling en op de invloed van verstoorde gehechtheid op cognitieve processen, emotieregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en interpersoonlijke dynamieken.

De neurobiologie heeft ons niet alleen veel geleerd over de schade die door trauma wordt aangericht, maar biedt ons ook nieuwe mogelijkheden voor herstel. Twee methodes vallen hierbij in het bijzonder op: neurofeedback en psychedelica-therapie met MDMA. Tijdens het webinar worden beide besproken, inclusief de meest recente onderzoeken naar deze benaderingen.