NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-10-2024

Psychoanalyse voor de praktijk! Enactment

In elk therapeutisch contact doen zich fenomenen en problemen voor waarbij psychoanalytische inzichten behulpzaam kunnen zijn. Ook wanneer u niet primair vanuit een psychoanalytische invalshoek werkt, is het zinvol wanneer u bepaalde dynamiek gemakkelijker kunt herkennen en verkennen, zodat u de behandelrelatie kunt bijsturen. Met name wanneer persoonlijkheidsproblematiek (mede) een rol speelt, is dit een belangrijke factor voor het succes van de behandeling. 

Het Psychoanalytisch Centrum West organiseert zes cursussen. Thema's per avond:

 • 3 september: Overdracht
 • 17 september: Splitsen, Projectie, Projectieve identificatie
 • 1 oktober: Tegenoverdracht en Containment
 • 15 oktober: Enactment
 • 5 november: Onbewuste fantasie en droomdenken
 • 9 november: Negatieve therapeutische reactie

15 oktober: Enactment.
Er is sprake van een ‘overdrachtsneurose’, wanneer de behandelrelatie het terrein is, waarop het neurotisch conflict van de cliënt zich in optima forma toont. Een enactment kun je een overdrachtsneurose voor twee noemen. Beide participanten raken zonder het te beseffen gevangen in een overdrachts- en  tegenoverdrachtsdynamiek, waarbij voor beiden interne conflicten, objectrelaties en wensen in het geding zijn, weliswaar (zo stellen we ons voor) geïnduceerd door de projectieve identificatie van de cliënt. Enactment wordt soms geassocieerd met heftige emoties en gedragingen, maar dat hoeft. Ook een kalme behandelrelatie waarbij de behandelaar op afstand wordt gehouden, kan een enactment zijn. Het kan lastig zijn, om een onderscheid te maken tussen passende responsiviteit enerzijds en een enactment anderzijds. In het laatste geval krijgt de
behandelaar na verloop van (lange) tijd in toenemende mate een gevoel van vervreemding en controleverlies, soms heel licht. Enactment wordt binnen de psychoanalyse gezien als een waardevol fenomeen, omdat de analyticus hierdoor meer zicht krijgt op de psychische realiteit van de cliënt, mits de analyticus in staat is om zich van de enactment bewust te worden en erover kan nadenken. Andere therapievormen gebruiken de term ‘enactment’ om aan te geven dat het zinvol is, om na te denken over de ‘rol’ of positie die je als therapeut toebedeeld krijgt en hoe passend dit is voor de therapeutische relatie. In die zin zullen we er in de les op ingaan.

Informatie

 • PAC West
 • De cursusavonden zijn bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die daarvoor in opleiding zijn
 • Docent: Famke Kwee, psychotherapeut en psychoanalytica, opleider en leeranalytica bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV).
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
 • Inschrijving via secr@pacwest.nl
 • Accreditatie: is toegekend voor NVP, NVvP en FGzPt