NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

02-10-2024

Wilsbekwaamheid beoordelen in de Psychiatrie

Om een autonome en gewogen beslissing te kunnen nemen over een behandeling is wilsbekwaamheid cruciaal. In de psychiatrie kan het voorkomen dat er twijfel is over de wilsbekwaamheid van jouw patiënt m.b.t. de behandeling. Het beoordelen van wilsbekwaamheid kan ingewikkeld zijn en heeft grote gevolgen voor de patiënt. Hoe pak je de beoordeling aan en hoe communiceer je dit naar de patiënt? Hoe ga jij om met dilemma's omtrent de zelfbeschikkingsmachtiging en problematiek bij euthanasie? Welke facetten van diverse psychiatrische ziektebeelden moet je meenemen in jouw beoordeling? 

Tijdens deze eendaagse cursus krijg je meer inzicht in de toetsingskaders en theorie omtrent wilsonbekwaamheid en de beoordeling hiervan. Je krijgt praktische tips, handvatten en methodes om in te zetten in de praktijk en de beoordeling te borgen.

We bespreken o.a. onderstaande onderwerpen:

  • Wils(on)bekwaamheid; kaders, richtlijnen en handreikingen
  • Methodes en handvatten voor het beoordelen van wilsbekwaamheid
  • Een goede borging van de beoordeling
  • Wilsbekwaamheid en de Wvggz
  • Communicatie m.b.t. een behandeling met de patiënt verbeteren
  • Problematiek binnen de psychiatrie; wilsbekwaam verzet en specificiteit bij diverse psychiatrische ziektebeelden
  • Oefenen met beoordelen wils(on)bekwaamheid & casuïstiek

De cursus is praktisch ingesteld. Daarnaast is er ook ruim voldoende tijd voor eigen inbreng en voor het stellen van vragen.

Beoordelen van Wils(on)bekwaamheid in de Psychiatrie - Medilex.nl