NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

18-09-2024

Cursus Handvatten voor diagnostiek & complexe casuïstiek

Verdiepende cursus voor de behandelaar in de GGZ met Tim Walrave en Anne-Marie Claassen. Tijdens de cursus krijg je opdrachten om in de praktijk aan te werken. De volgende bijeenkomst is er ruimte voor intervisie. Per dagdeel is er aandacht voor verschillende vormen van psychopathologie, waarbij oefeningen met gesprekstechnieken en handvatten worden aangeboden. Deze staan in het teken om specifiek de cliënt met deze problematiek te helpen. 

Onderstaand zijn de globale leerdoelen per dag te zien.

Dag 1 - De therapeutische relatie - verslaving & depressie

 • Actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen; wat is jouw rol als therapeut in de relatie met de patiënt?
 • Hoe context uit te vragen als er veel speelt in de therapeutische relatie
 • Hoe het gesprek te voeren bij vermoedens van verslaving
 • De aanpak van een cliënt met depressie

Dag 2 - Therapeutische communicatie - ALK (SOLK) & persoonlijkheidsstoornis

 • Relatiedefinitie en bijbehorende dilemma's
 • Comorbiditeit bij somatische symptoomstoornissen
 • Bejegening van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

Dag 3 - Diagnostiek en behandeling - suïcidaliteit & trauma

 • Crisissituatie bij intake; welke signalen zijn er en hoe als professional hier adequaat op te reageren en in te handelen
 • Hoe trauma te herkennen en vermijding om te buigen

Dag 4 - Samen beslissen over zorg

 • Hoe werkt shared decision making met jouw cliënt in de praktijk?
 • Eigen persoonlijke waarden in combinatie met uw rol als professional
 • Samenhangend behandelen en het MDO
 • De complexe patiënt