NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-05-2024

Masterclass Kritische reflectie op psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt de ene keer niet altijd als zodanig herkend of de andere keer juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: een gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, of werkproblemen.

In deze masterclass biedt dr. Richard Vuijk een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief op werkwijze en houding in de contextuele psychodiagnostiek van ASS, zodat je met zorgvuldigheid ASS, eventuele comorbiditeit dan wel een differentiële diagnose kan overwegen bij volwassenen.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • ontwikkelingen op gebied van ASS: de validiteit van de stoornis, overgang DSM-IV naar DSM-5-TR, wijziging naamgeving, ondersteuningsbehoeften
  • herkennen van ASS-specifiek denken en doen
  • mentaliseren en empathie bij ASS
  • psychodiagnostiekrichtlijn/werkwijzer ASS bij volwassenen
  • classificatie versus diagnose ASS (contextdiagnostiek)
  • casuïstiek autisme: bespreking testuitslagen, interview en vragenlijsten
  • differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit (context en reflexiviteit)