NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-09-2024

Landelijk F-ACT Congres 2024

Het thema van het landelijk F-ACT Congres 2024 is: diversiteit is een feit, inclusie is een keuze. Aandacht voor diversiteit wordt steeds meer onderdeel van het beleid van zorginstellingen en gemeenten. Diversiteit gaat niet alleen over de verschillende culturele achtergronden van mensen. Diversiteit gaat ook over aandacht hebben voor verschillen die er zijn in de sociaaleconomische situatie van mensen, regionale verschillen tussen stad en platteland, verschil in religie en verschillen in hoe mensen omgaan met ziekte en gezondheid. Maar aandacht voor diversiteit maakt de zorg nog niet inclusief.

Hoe gaan wij als F-ACT-teams om met deze verschillen? Hoe zorgen we ervoor dat we inclusief werken en we dat terugzien in de intake en behandelmethoden? Inclusieve zorg is zorg die toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft.

Tijdens het F-ACT Congres gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze centrale vraag: hoe divers en inclusief is de zorg van onze ambulante teams? We zoomen in op wat er goed gaat, wat we nog met elkaar te overbruggen hebben en hoe we dat doen. Ook in samenwerking met onze netwerkpartners. En niet onbelangrijk: is inclusieve zorg haalbaar en betaalbaar? We gaan praktisch aan de slag met een programma dat prikkelt, inspireert en waar we vooral met en van elkaar leren, kennis delen en ervaringen uitwisselen. Landelijk, regionaal en internationaal.

De verworven inzichten en bruikbare handvatten worden gedurende de hele dag gedeeld en samengebracht. Dat doen we live op de locatie in Leiden. Daarnaast besteden we uiteraard ook aandacht aan andere actuele onderwerpen. Is er een basiscursus F-ACT voor beginners en organiseren we de jaarlijkse Remmers van Veldhuizen-lezing en het buitenprogramma.

Het F-ACT Congres is bedoeld voor alle professionals die werken met of in een wijkteam psychiatrie en die werken volgens de F-ACT-methode. Plus uiteraard familieleden, naast-betrokkenen, beleidsmedewerkers, managers, directies en bestuurders etc.