NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-11-2023

Symposium Artificial intelligence in de ggz

Kunstmatige intelligentie (AI) zal wereldwijd grote impact hebben op de maatschappij als geheel. De GGz is hier geen uitzondering op. Want de vraag is niet of AI een rol zal spelen, maar hoe deze technologische kracht op een verantwoorde en effectieve manier kan worden aangewend om het welzijn en de zorg van patiënten te verbeteren.

Maar dit roept eveneens ethische en praktische bedenkingen op. De delicate kwesties van privacy, databeheer en beslissingsbevoegdheid kunnen niet over het hoofd worden gezien. En kan AI wel omgaan met de emotionele kant?

De complexiteit van deze discussie wordt versterkt door de unieke uitdagingen die gepaard gaan met werken in de GGz. Diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen is nu eenmaal een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren.

Wat is nu al mogelijk? Welke kansen en welke uitdagingen brengt AI in de GGz met zich mee? En bovenal wat betekent het voor de dagelijkse praktijk?

In het programma komen alle aspecten aan bod: de huidige mogelijkheden en de verwachtingen voor de toekomst, gebruik van AI in het onderzoek, de organisatie, diagnostiek en behandeling.

Kortom, een ingrijpende ontwikkeling en alle reden om daar op het symposium uitgebreid bij stil te staan. Hoe kan de combinatie van expertise van de zorgprofessional met de analytische kracht van AI leiden tot verbeterde zorg voor patiënten?

 

Congreswebsite AI in de GGz (aiggz.nl)