NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-10-2023

Masterclass Aan de slag met een Overlegtafel

De Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz organiseert deze online masterclass voor iedereen die graag een overlegtafel wil starten of tips wilt ontvangen voor een goede voortgang. 

De stuurgroep ziet de Overlegtafel als een goede praktijk. Het kan bovendien een opmaat zijn naar een verkennend gesprek. Het helpt bij het op de juiste plek krijgen van de cliënt door het gesprek te voeren met partijen uit het sociaal domein, de ggz en huisartsen. Ook andere expertise is denkbaar (forensisch-, verslaving-, bemoeizorg et cetera) afhankelijk van de casus. Door breed te kijken wordt de oplossing ook vaak in het sociaal domein, de basis ggz en/of een combinatie hiervan gevonden.  

  • Meld u hier aan voor de masterclass ‘Aan de slag met een Overlegtafel’ op dinsdag 10 oktober 2023 van 15.00 tot 16.00 uur.

Zelf aan de slag met het opzetten van een Overlegtafel?